Nhái Cốm Blog

I love you just the way you are


2 Comments

Thế này thì chết mất

Đang nấu cơm buổi trưa, thằng Nhái con bảo “Khi nào mẹ về, bố phải mua chim bồ câu còn sống về nấu cho mẹ ăn. Bố phải làm hết mọi việc cho mẹ”. Kiểu này chắc chết đến nơi rồi.

Posted from WordPress for Windows Phone

Advertisements