Nhái Cốm Blog

I love you just the way you are

Tấm Cám

Leave a comment

Bà ngoại kể chuyện Tấm Cám cho thằng Nhái con nghe. Hết chuyện, bà hỏi:

– Con thấy không, ai ăn ở độc ác thì không ai yêu quí cả. Thế con có yêu bà dì ghẻ với cô Cám không?

– Không!

– Thế con yêu ai?

– Con yêu mẹ của con.

– …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s