Nhái Cốm Blog

I love you just the way you are

Nhái bướng

Leave a comment

Nhái con cho tay vào bể cá, bố hỏi tại sao thì bảo: “Tại con không thích cho tay vào bể cá“. Bị bắt phạt nửa tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thèm xin lỗi hay trả lời lại. Con trai mẹ Quyên bướng thì đừng hỏi…

Posted from WordPress for Windows Phone

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s