Nhái Cốm Blog

I love you just the way you are

Chuyện khó tin

Leave a comment

Bố đọc truyện cho Nhái con đến truyện “Chuyện khó tin nhất”, Nhái con hỏi:

– Khó tin là gì?

– Là chuyện mà khi mình kể ra mọi người không thể tin được. Ví dụ bố bảo là bố biết bay thì Nhái con có tin không?

– Không!

– Thế bố bảo Nhái con rất ngoan thì là chuyện khó tin hay dễ tin?

– (cười rất yêu) Dễ tin

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s