Nhái Cốm Blog

I love you just the way you are


Leave a comment

Xuyên tạc thơ

Đây là một đoạn bài “Hạt gạo làng ta” mà Nhái con đọc.

Hạt gạo làng ta
Có công các bạn
Sáng nào bắt sâu
Vục
mẹ miệng gầu =))

Còn đây là nguyên văn đoạn thơ

Hạt gạo làng ta
Có công các bạn
Sớm nào chống hạn
Vục mẻ miệng gầu
Trưa nào bắt sâu
Lúa cao rát mặt
Chiều nào gánh phân
Quang trành quết đất.

Advertisements