Nhái Cốm Blog

I love you just the way you are


Leave a comment

The Last Goodbye – Billy Boyd (The Hobbit: The Battle Of The Five Armies)

I saw the light fade from the sky
On the wind I heard a sigh
As the snowflakes cover my fallen brothers
I will say this last goodbye

Lược dịch

Nhìn ánh sáng nhạt nhòa nơi cuối chân trời
Thoảng trong gió tiếng thở dài ai oán
Khi những bông tuyết phủ lên thân thể các anh em đã ngã xuống
Là lúc tôi cất lên lời từ biệt cuối cùng

Advertisements